Sóc un expert de negoci

Expert-vs-especialista

Uexpert de negoci -o generalista o també gestor– és un expert en gestionar i coordinar una varietat de camps del coneixement. Ha de tenir una bona base en cada un d’ells, encara que no perfecte, i una comprensió d’un ampli ventall de temes de negoci i sobretot, capacitat de ‘visió global’. Un especialista és un expert centrat en un camp del coneixement en una àrea de la empresa (p.e. tecnologia, logística, finances…). Sovint està a l’avantguarda de l’evolució, innovacions i millores en la seva àrea, però acostuma a tenir un coneixement limitat sobre la visió global de l’empresa.

Els generalistes guanyen la partida

La tendència cap a una encara més especialització a les empreses segueix, amb molts directius dient que el seus departaments o organitzacions serien més eficaços si més dels seus empleats fossin més especialistes. No obstant això, els generalistes es veuen afavorits en els processos de promoció en gairebé un terç de les empreses, i el 40% diu que ara cerquen gestors més que no pas especialistes (1).

Jo, he canviat progressivament d’una orientació especialitzada -en tecnologia- cap una posició més àmplia la qual inclou gestió i estratègia, marketing i operacions. Amb formació i experiència ara em posiciono com un expert de negoci. Mira’t la meva biografia professional per entendre millor aquesta progressió en la essència de la meva feina.

Però, què és un expert de negoci?

Un expert de negoci és com un consultor intern de l’empresa. Aporta assessorament objectiu, experiència i coneixements especialitzats amb l’objectiu de crear valor, maximitzar el creixement o la millora del rendiment del negoci. S’ocupa principalment d’aspectes d’estratègia, estructura, gestió i/o operacions d’una organització. Pot ajudar a identificar oportunitats amb les seves recomanacions, proporcionant recursos addicionals per a la implantació de solucions. També participa i interactua sovint amb una àmplia varietat d’àrees dins de la empresa com la de direcció, la comercial i de control de gestió, la de tecnologia de la informació, les operacions o la gestió de la cadena de subministrament.

Un expert de negoci dirigeix i coordina operacions a la empresa a partir de les instruccions de la Direcció. Però primer ha de compendre la visió global que tenen els seus directius principals. A partir d’aquí, pot establir objectius específics per a les seves pròpies àrees de treball a fí d’encaixar en aquest pla general. Sovint coordina i ajuda a altres persones a assolir metes, per tant, ha de ser capaç de delegar responsabilitat. Ha de donar directrius clares, coherents i ha d’organitzar les seves àrees de treball perquè els empleats sapiguen exactament quin és el paper que cadascú ha d’exercir. També ha de conèixer i comprendre a fons la missió que té encomanada el seu departament per prendre decisions sobre les activitats departamentals. Per prendre decisions correctes, ha de ser capaç de llegir i analitzar una gran quantitat d’informació en poc temps. Si no hi ha informació fiable, l’expert ha de tenir bon judici per prendre una decisió. Un expert de negoci ha de redactar informes clars per la Direcció. Ha de tenir qualitats de lideratge i ser capaç d’obtenir un excel lent rendiment del seu personal.

(1) Políticas y Prácticas de Recursos Humanos en el Contexto Organizativo de la Empresa Multinacional (IESE/Fund.BBVA 2012)
marketing, gestió, direcció, visió, proactiu, tecnologia, internet, innovació, projectes, especialista, generalista
Translate »